Currently this article is available only in Polish.

 

Dzięki zaprzyjaźnionym znawcom przyrody wiedzieliśmy od dawna, że staw znajdujący się na terenie ośrodka jest siedliskiem cennych gatunków roślin i zwierząt.

Drzewostan, który go okala, to miejsce lęgowe dla derkacza oraz dzięcioła czarnego (objętych ochroną ścisłą i wymagających ochrony czynnej), srokosza i dudka, a także gatunków zagrożonych wyginięciem w skali całej Europy, jak na przykład bocian biały i czarny.

W obrębie stawu występują również: kumak nizinny, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba moczarowa czy traszka grzebieniasta.

 

 

W 2015 roku mieszkańcy Grabnika i Centrum Buddyjskie Bencien Karma Kamtsang wystąpili z inicjatywą "Adoptujemy staw w Grabniku" w ramach projektu Klubu Gaja "Zaadoptuj rzekę". Inicjatywa obejmowała oczyszczenie stawu specjalnymi preparatami mikrobiologicznymi, wykonanie dwóch tablic informacyjnych opisujących zamieszkujące staw gatunki oraz wykonanie drewnianego pomostu widokowego służącego do obserwacji przyrodniczych.

Projekt sfinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy współpracy z Klubem Gaja. Część prac została wykonana własnym nakładem przez mieszkańców Grabnika.

We wrześniu 2016 roku prace zostały sfinalizowane. Staw jest oczyszczony i, jak widać na zdjęciach, zamontowany na nim został pomost pływający. Teraz wielbiciele przyrody będą mogli w komfortowych warunkach obserwować naszych ptasich przyjaciół i słuchać żabich koncertów na wiosnę.

 


YOU CAN FIND US ALSO HERE
OUR CHANNELS ON YOUTUBE
CALENDAR OF EVENTS
DONATE
NEWSLETTER

SUBSCRIBE

This site is using cookies. You can manage cookies by adjusting the settings of your browser. By continuing to browse this site, you consent to the use of cookies.