Na zdjęciach od lewej: szaty Kjabdzie Tengi Rinpoczego, stupa z relikwiami w Grabniku, posążek-podobizna Rinpoczego.

Na zdjęciach od lewej: szaty Kjabdzie Tengi Rinpoczego, stupa z relikwiami w Grabniku, posążek-podobizna Rinpoczego.

 

Wiosną 2018 roku Centrum w Grabniku otrzymało w darze od klasztoru Bencien statuetkę, będącą podobizną Kjabdzie Tengi Rinpoczego. Jest to miniaturowa kopia posągu, który znajduje się w klasztorze i zawiera główne relikwie, jakie pozostawił po sobie Rinpocze.

Poniżej można przeczytać o niezwykłym sposobie, w jaki odszedł Rinpocze, o tym jakie relikwie po sobie pozostawił i jak zostały one rozdysponowane.

 

PARINIRWANA KJABDZIE TENGI RINPOCZEGO

Kjabdzie Tenga Rinpocze odszedł w wieku 81 lat, rankiem 30 marca 2012 roku. Przez trzy i pół dnia (dokładnie 108 godzin) pozostawał w stanie pośmiertnej medytacji zwanym Thugdam. Jak ujął to Jego Eminencja Tai Situ Rinpocze, „odszedł na sposób wielkich mistrzów Kagju, w głębokiej medytacji, siedząc w wyprostowanej pozycji, którą utrzymał nawet po śmierci“.

Po odprawieniu wszystkich tradycyjnych rytuałów, które zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami Jego Świątobliwości XVII Karmapy Ogjena Trinle Dordże, drogocenny kudung Kjabdzie Tengi Rinpoczego został uroczyście skremowany. Ceremonia kremacji rozpoczęła się 23 maja o godz. 7 rano czasu nepalskiego. Przeprowadzili ją Tsike Ciokling Rinpocze, Ciekji Njima Rinpocze, Tulku Damcie Rinpocze oraz czcigodny Wadżra Mistrz z klasztoru Bencien Lama Tsultrim Rabten.

W trakcie rytuału wielu Tulku, Rinpoczów, Lamów i reprezentantów klasztorów czy organizacji buddyjskich podchodziło, by złożyć hołd. Uroczystości zaszczycił swą obecnością także pan Konsul Honorowy RP w Nepalu, reprezentujący ambasadę polską w Indiach. Ambasada przekazała też list kondolencyjny na ręce Lamy Rinczena.

Zgodnie z tradycją, stupa kremacyjna (purkhang) została następnie zapieczętowana i pozostawała zamknięta przez tydzień.


RELIKWIE POZOSTAWIONE PRZEZ RINPOCZEGO

Kiedy po siedmiu dniach otwarto stupę kremacyjną, wszyscy byli zdziwieni, jak wiele cennych relikwii Rinpocze pozostawił jako znak błogosławieństwa i źródło inspiracji dla swych uczniów.

Przede wszystkim były to jego serce i język, jako symbole jego niezrównanego współczucia i niestrudzonego nauczania. Zostawił nam także duży fragment czaszki, cały kręgosłup i wiele szczątków mniejszych kości. Stopniowo też zaczęły się pojawiać pośród prochów cenne pigułki-relikwie, zwane po tybetańsku "ringsel". Powstają one w popiołach samoistnie i pojawiają się tylko w przypadku wybitnych mistrzów, którzy osiągnęli głębokie urzeczywistnienie. Mówi się, że kiedy uczniowie mają czyste oddanie dla Lamy, to ringsele samoistnie pomnażają się.

Zgodnie z radą Jego Świątobliwości Karmapy relikwie zostały podzielone. Serce i czaszka znalazły się w posągu, który został wykonany na podobieństwo Rinpoczego. Posąg umieszczono w kaplicy Tary, w klasztorze Bencien w Katmandu, wraz z półtorametrową stupą, do której trafiła większa część pozostałych drogocennych szczątków, w tym główne fragmenty kości.

Budowa owej stupy została omówiona i zaaprobowana przez Jego Świątobliwość XVII Karmapę już kilka lat wcześniej, podczas wizyty Kjabdzie Tengi Rinpoczego w klasztorze Gjuto w Indiach. Jest to tzw. „dziang ciub cieten”, czyli „stupa przebudzenia”, zaprojektowana według proporcji i wytycznych XV Karmapy Khakhjaba Dordże.

Z mniejszych fragmentów kości i z prochów pozostałych po kremacji wykonano liczne tsa tsa, które znalazły się w drugiej, trzypiętrowej stupie, wzniesionej przed Naro Drubkangiem w Bencien Drubde Yzal Ling, w Pharpingu.

Jest to rodzaj stupy zwany „lha bab cieten”, czyli pomnik zstąpienia Buddy Siakjamuniego z nieba Tuszita. W jej wnętrzu znajduje się sala z trójwymiarową mandalą Białej Tary oraz malowidłami ściennymi, przedstawiającymi różne aspekty Tary, a także linię inkarnacji Sangje Njenpy Rinpoczego i Kjabdzie Tengi Rinpoczego. Obie stupy zostały wzniesione zgodnie z tradycją „drime namnji”.

Część relikwii została również ofiarowana klasztorowi Rumtek w Sikkimie, gdzie za czasów XVI Karmapy Kjabdzie Tenga Rinpocze przez wiele lat pełnił zaszczytną funkcję Wadżra Mistrza. Pozostałe zostały rozdysponowane pomiędzy ośrodki Kjabdzie Tengi Rinpoczego na całym świecie. W ten sposób drogocenne relikwie znalazły się również i w Polsce.

 

Mniejsza stupa i posąg w kaplicy Tary w klasztorze Bencien.Duża stupa w Pharpingu.

Po lewej: mniejsza stupa i posąg w kaplicy Tary w klasztorze Bencien; po prawej: duża stupa w Pharpingu.

 

RELIKWIE TRAFIAJĄ DO GRABNIKA

Następnego dnia po kremacji zarząd klasztoru Bencien zaprosił grupę polskich uczniów i uroczyście ofiarował na ręce Lamy Rinczena komplet szat, używanych przez Rinpoczego. Szaty Rinpoczego, jako znak pamięci i obiekt czci, znajdują się obecnie w świątyni Centrum Bencien w Grabniku.

Polska otrzymała również pięć ringseli, które w uroczystej ceremonii przekazał nam Dzinpa Lodro, wiceprzewodniczący rady klasztoru Bencien i jeden z najbliższych uczniów Rinpoczego. Uroczystości odbyły się 31 sierpnia 2012 roku, w dobrze wróżebnym - z punktu widzenia astrologii tybetańskiej - dniu, a wzięli w nich udział: czcigodny Sangter Tulku Rinpocze, Lama Rinczen, Lama Mingjur Sonam, Szierab Łangciuk, lamowie, mnisi, mniszki, mieszkańcy i licznie przybyli uczniowie Rinpoczego.

W ciągu kilku kolejnych lat w Centrum w Grabniku powstała specjalna siedmiometrowa stupa, w której zostały umieszczone relikwie Rinpoczego, w tym liczne tsa tsa z jego relikwiami. Stupa mieści też wiele cennych relikwii praojców Linii Kagju oraz innych wielkich mistrzów.

Miejsce pod budowę konsekrował Jego Eminencja Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze. Kiedy przy okazji umieszczania relikwii w stupie otwarliśmy pojemnik z ringselami, okazało się, że podwoiły one swoją ilość w porównaniu z tym, co otrzymaliśmy na początku.

Relikwie otrzymali również przedstawiciele miejskich ośrodków Bencien Karma Kamtsang w Polsce z zaleceniem, by zostały umieszczone na ołtarzu, najlepiej w małej stupie. Poszczególni uczniowie zostali obdarowani maleńkimi tsa tsa w kształcie stupy, także zawierającymi relikwie Rinpoczego.

Przy okazji wykonywania posągu Kjabdzie Tengi Rinpoczego, w którym znalazły się jego serce i czaszka, zamówiono też kilka dodatkowych małych posągów. Na wiosnę 2018 roku, w czasie wielkiego przekazu Njing Thik, udzielanego przez Jego Eminencję Drubłanga Sangje Njenpę Rinpoczego, Ciakdze Taszi Yzer ofiarował jedną z tych mniejszych statuetek dla naszego Centrum Bencien w Grabniku. Posążek ma około 25 cm wysokości i podobnie jak szaty Rinpoczego umieszczony został na ołtarzu w naszej świątyni.

W ten sposób w Grabniku znalazły się cenne relikwie, które są teraz obiektem czci. Dzięki nim możemy gromadzić zasługę poprzez pokłony i składanie ofiar, a także otrzymać błogosławieństwo naszego ukochanego Lamy, Dordże Czanga Kjabdzie Tengi Rinpoczego, który w swym wielkim współczuciu pozostawił je po sobie, byśmy pamiętali, że jego błogosławieństwo zawsze jest z nami, troszczy się o nas i otacza nas opieką. Również dla naszego dobra powrócił do nas w swej nowej inkarnacji.


JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA
NASZE KANAŁY NA YOUTUBE
KALENDARIUM WYDARZEŃ
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ

Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz je kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.