Lama Rinczen - główny lama Centrum w Grabniku

Lama Rinczen - główny lama Centrum w Grabniku

 

Lama Rinczen (Waldemar Zych) praktykuje Dharmę od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Wielokrotnie wyjeżdżał do Europy Zachodniej i do Azji, aby studiować Nauki i medytować w tamtejszych ośrodkach buddyjskich i klasztorach. W 1985 roku został uczniem Czcigodnego Tengi Rinpoczego, pod kierunkiem którego spędził cztery i pół roku na odosobnieniach medytacyjnych. Przez dziesięć lat był mnichem. Jego drugim głównym nauczycielem jest Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze.

Lama Rinczen od wielu lat pełni funkcję nauczyciela buddyjskiego. W 1995 roku, w chwili powstania Związku Bencien Karma Kamtsang w Polsce, został mianowany przez Tengę Rinpoczego przewodniczącym Związku oraz lamą odpowiedzialnym za polską filię klasztoru Bencien, jaką jest Centrum Bencien w Grabniku, gdzie Lama Rinczen prowadzi regularnie seminaria poświęcone medytacji i studiowaniu klasycznych tekstów oraz udziela nauk ludziom odbywającym odosobnienia medytacyjne. Naucza także w innych ośrodkach Kagju w Polsce i za granicą. Otrzymał pozwolenie na udzielanie abhiszek (inicjacji) do praktyk wadżrajany. Został też wyznaczony przez JE Sangje Njenpę Rinpoczego i Kjabdzie Tengę Rinpoczego na nauczyciela prowadzącego ośrodek trzyletnich odosobnień medytacyjnych, gdzie kształcą się przyszli lamowie.

Jako wyraz uznania dla jego przynoszącej pożytek działalności dla rozprzestrzeniania Dharmy, a szczególnie Nauk Linii Praktyk Kagju, Tenga Rinpocze uhonorował Lamę Rinczena rytualną Czapką Dzierżyciela Wiedzy (Rigdzin Cie Szia). W czasie kursu w Centrum w Grabniku latem 2010 roku czcigodny Tenga Rinpocze powiedział:

"Chciałbym powiedzieć kilka słów o Lamie Rinczenie, który jest rezydującym tu lamą. Jest on bardzo dobrym praktykującym. Szczególnie ważna jest jego motywacja, którą jest całkowite oddanie się altruistycznym pobudkom. Dzięki tej czystej motywacji Bodhisattwy przynosi pożytek wielu istotom. Jego aktywność rozprzestrzenia Nauki Buddy, a w szczególności przyczynia się do zachowania i rozwoju Linii Praktyk Karma Kamtsang. Dlatego uważam go za osobę, która spełnia wielką aktywność Dharmy.

Lama Rinczen z bardzo czystą motywacją zarówno poświęcił się pracy w tym ośrodku Bencien Karma Kamtsang, jak też niezmordowanie podróżuje do innych ośrodków, aby pomagać praktykującym w Polsce i w innych krajach. Pomaga wielu ludziom poprzez ukazywanie autentycznej ścieżki Dharmy i udzielając im właściwych Nauk. Dlatego uważam, że jest stosowne, abym ofiarował mu mandalę wszechświata oraz symbole przebudzonego Ciała, Mowy i Umysłu Buddy. Modlę się przy tym o jego długie życie po to, by mógł przez długi czas pracować dla dobra innych.

Podaruję mu także tę czapkę, zwaną Rigdzin Cie Szia (sanskr. Widjadhara-czarja-mukut), co znaczy: Czapka Utrzymującego Postępowanie Dzierżyciela Wiedzy. W tradycji Njingmapy wielcy lamowie używają takiej czapki podczas udzielania abhiszek lub przekazywania specjalnych Nauk. Jest to używane przez świeckich lamów, którzy dokonują wielkich aktywności i są bardzo szczególnymi praktykującymi. Dlatego proszę Lamę Rinczena, aby zakładał tę czapkę podczas oficjalnych ceremonii, udzielania abhiszek i specjalnych Nauk. Daję mu także żółty szal, którego jako świecka osoba powinien używać w zastępstwie mnisiej szaty Dharmy."

 

Lama Rinczen u stóp swego Nauczyciela, Czcigodnego Kjabdzie Tengi Rinpoczego

Lama Rinczen u stóp swego Nauczyciela, Czcigodnego Kjabdzie Tengi Rinpoczego

 

Lama Rinczen został wyznaczony przez Jego Eminencję Sangje Njenpę Rinpoczego i czcigodnego Tengę Rinpoczego na nauczyciela prowadzącego ośrodek trzyletnich odosobnień w Grabniku. Poniżej tłumaczenie listu Rinpoczów:

"Drodzy Przyjaciele w Dharmie,

Nasz polski Lama Rinczen jak należy, prawdziwie ukończył trzyletnie odosobnienie medytacyjne, osiągając biegłość zarówno w praktykach, jak i w rytuałach. Poprosiliśmy go o nauczanie Dharmy w Europie i przede wszystkim w Polsce. Pod naszym okiem został bardzo dobrze wyszkolony we wszystkich tradycyjnych praktykach, otrzymując wskazówki podczas odosobnienia i za każdym razem, gdy nas spotyka. Może więc prowadzić wszystkich praktykujących Dharmę na Zachodzie, zwłaszcza podczas zbliżającego się trzyletniego odosobnienia w Grabniku. Całkowicie ufamy mu pod tym względem.

Nasi bracia i siostry w Dharmie oraz praktykujący mogą więc zdać się na niego jako prawdziwego przewodnika i nauczyciela.

Z życzeniami i modlitwami wszystkiego najlepszego dla was wszystkich,

Tenga Rinpocze, Allmuthen, Belgia
Sangje Njenpa Rinpocze, Allmuthen, Belgia

12 sierpnia 2006 r."

tłum. Adam Kozieł

 

List Sangje Njenpy Rinpoczego i Tengi Rinpoczego, wyznaczający Lamę Rinczena na nauczyciela prowadzącego trzyletnie odosobnienia w Grabniku

List Sangje Njenpy Rinpoczego i Tengi Rinpoczego, wyznaczający Lamę Rinczena na nauczyciela prowadzącego trzyletnie odosobnienia w Grabniku. Kliknij zdjęcie, by otworzyć pdf.

 

Zob. też Program Lamy Rinczena.

Odwiedź blog buddyjski Lamy Rinczena.


JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA
NASZE KANAŁY NA YOUTUBE
KALENDARIUM WYDARZEŃ
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ

Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz je kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.