Lama Rinczen (Waldemar Zych) praktykuje Dharmę od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Wielokrotnie wyjeżdżał do Europy Zachodniej i do Azji, aby studiować Nauki i medytować w tamtejszych ośrodkach buddyjskich i klasztorach. Od 1985 roku jest uczniem Czcigodnego Tengi Rinpoczego, pod kierunkiem którego spędził cztery i pół roku na odosobnieniach medytacyjnych. Przez dziesięć lat był mnichem. Jego drugim głównym nauczycielem jest Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze.

Lama Rinczen od wielu lat pełni funkcję nauczyciela buddyjskiego. W 1995 roku, w chwili powstania Związku Bencien Karma Kamtsang w Polsce, został mianowany przez Tengę Rinpoczego przewodniczącym Związku oraz lamą odpowiedzialnym za polską filię klasztoru Bencien, jaką jest Centrum Bencien w Grabniku, gdzie Lama Rinczen prowadzi regularnie seminaria poświęcone medytacji i studiowaniu klasycznych tekstów oraz udziela nauk ludziom odbywającym odosobnienia medytacyjne. Naucza także w innych ośrodkach Kagju w Polsce i za granicą. Otrzymał pozwolenie na udzielanie abhiszek (inicjacji) do praktyk wadżrajany. Został też wyznaczony przez JE Sangje Njenpę Rinpoczego i Kjabdzie Tengę Rinpoczego na nauczyciela prowadzącego ośrodek trzyletnich odosobnień medytacyjnych, gdzie kształcą się przyszli lamowie.

Zob. też Program Lamy Rinczena.


JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA
KALENDARIUM WYDARZEŃ
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
 
 
 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.