25-27 sierpnia 2023 (3 dni)

Kagju Mynlam tormy

PROGRAMREJESTRACJASUGEROWANA DAROWIZNAWYŻYWIENIEPOTRZEBNE TEKSTYWADEMEKUM UCZESTNIKA

 

PROGRAM

Kagju Mynlam w Grabniku jest częścią Międzynarodowego Kagju Mynlamu prowadzonego pod przewodnictwem Jego Świątobliwości XVII Gjalłanga Karmapy. Corocznie International Kagyu Monlam Committee deleguje Umdze do prowadzenia śpiewu oraz mnichów do przygotowywania torm. Jest także przyjętym zwyczajem, że jako głównego lamę, prowadzącego dany Mynlam, zaprasza się jednego z Rinpoczów ze szkoły Karma Kagju. W Grabniku dwukrotnie prowadził Kagju Mynlam Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze, dwukrotnie Kjabdzie Tenga Rinpocze i sześć razy Czcigodny Sangter Rinpocze. W modlitwach zazwyczaj biorą udział także khenpo i lamowie z klasztoru Bencien w Nepalu oraz europejscy lamowie.

Z radością informujemy, że po raz pierwszy od czasu pandemii tegoroczne Kagju Mynlam prowadzone będzie przez czcigodnych lamów tybetańskich. Głównym lamą celebrującym Mynlam będzie Dordże Lobpyn z klasztoru Bencien, Lama Tsultrim Rabten , a prowadzić śpiewy będzie Umdze Senge z klasztoru Bencien.

 

ROZKŁAD SESJI:

 

DZIEŃ 1 - 25.05

6:30 ~ 8:00 Pierwsza sesja
- Ceremonia przyjmowania ślubowań sodziongu mahajany (S 392 lub N 3),
- Modlitwy i sutry w sanskrycie Lek dziar (S 3 i 8-11 lub N 7 i 13-17),
- Schronienie Kjab dro sem kje i Dwadzieścia części Mynlamu Myn lam gji jen lak nji sziu (S 28 lub N 33)
- Pochwały z "Sutry nauk dla Szlachetnego Rasztrapali" Jul kor kjong doj tub ty (S 43 lub N 56)
- Pochwała dwunastu czynów Dze pa ciu nji la ty pa (S 53 lub N 71)
- Dharani lampy Trzech Klejnotów Kyn ciok ta la lej zung le sung pa (S 56 lub N 75)
- Sutra trzech zbiorów Pung po sum pej do (S 61 lub N 84)

8:30 ~ 10:00 śniadanie

10:00 ~ 12:00 Druga sesja
- Procesja z portretem J.Ś. Karmapy i ofiarowanie mandali wszechświata oraz symboli Ciała, Mowy
i Umysłu (ofiarowanie przez tych, którzy życzą sobie sponsorować)
- Wykład i medytacja
- Dedykacje dla żywych i umarłych Syn po dang szin por cie du ngo ło (S 124 lub N 175)
- Mantra spełniająca modlitwy życzeń Myn lam drub pej zung (S 128 lub N 180)

12:00~14:00 obiad

14:00 ~ 15:30 Trzecia sesja
- Królowa modlitw dobrych życzeń Zang cie myn lam (S 86-95 lub N 120-133)
- Modlitwa dobrych życzeń Majtreji Dziam pej myn lam (S 96 lub N 134)
- Pochwały dla dwudziestu jeden Tar Drol ma njer cik la ty pa (S 192 lub N 283)

15:30 ~ 16:00 przerwa

16:00 ~ 17:30 Czwarta sesja
Modlitwa stopniowej ścieżki Lam rim myn lam (str. N 345)
- Radość i zadowolenie dla wszystkich Dy syl dro la de kji ma (S 230 lub N 341)
- Modlitwy o długie życie lamów ri me ten dzyn sziab ten (N 603)
- Inne modlitwy o długie życie
- Ofiary dla Opiekuna Bernagciena Gyn po ber cien ciam dral gji sol ka dy pa (S 311 lub N 485)
- Modlitwa o szczęście Tybetu By jul de myn (S 277 lub N 432)
- Pomyślność dwunastu czynów Dze pa ciu nji kji ta szi (S 139 lub N 195)
- Modlitwa o rozkwit Dharmy Ten pa bar ma (S 129 lub N 182)
- Ten, którego słowa okazały się prawdziwe... Den drub ma (S 160 lub N 226)


18:00 ~ kolacja (dla tych, którzy nie przyjęli ślubowań sodziongu)

 

DZIEŃ 2 - 26.08

6:30 ~ 8:00 Pierwsza sesja
- Ceremonia przyjmowania ślubowań sodziongu mahajany (S 392 lub N 3),
- Modlitwy i sutry w sanskrycie Lek dziar (S 3 lub N 7-11),
- Schronienie Kjab dro sem kje i Dwadzieścia części Mynlamu Myn lam gji jen lak nji sziu (S 28 lub N 33)
- Pochwała dwunastu czynów Dze pa ciu nji la ty pa (S 53 lub N 71)
- Dharani lampy Trzech Klejnotów Kyn ciok ta la lej zung le sung pa (S 56 lub N 75)
- Pochwały składane Mandziuśriemu Dziam pej dor dzie la ty (S 164 lub N 231)
- Pochwała bhikszuni Lakszmi dla Szlachetnego Awalokiteśwary Ge long ma pal moj pak ty (S 166 lub N 233)
- Sutra trzech zbiorów Pung po sum pej do (S 61 lub N 84)

8:30 ~ 10:00 śniadanie

10:00 ~ 12:00 Druga sesja
- pudża Buddy Medycyny (należy przynieść swój tekst)
- Dedykacje dla żywych i umarłych Syn po dang szin por cie du ngo ło (S 124 lub N 175)
- Mantra spełniająca modlitwy życzeń Myn lam drub pej zung (S 128 lub N 180)

12:00~14:00 obiad

14:00 ~ 15:30 Trzecia sesja
- Królowa modlitw dobrych życzeń Zang cie myn lam (S 86-95 lub N 120-133)
- Modlitwa o odrodzenie w krainie Sukhawati Nam dak de cien szing myn lam (S 288 lub N 447)

15:30 ~ 16:00 przerwa

16:00 ~ 17:30 Czwarta sesja
- Życzenia dla Dharmy Szangpa Kagju Sziang cie myn lam (S 235 lub N 347)
- Modlitwy o długie życie lamów ri me ten dzyn sziab ten (N 603)
- Inne modlitwy o długie życie
- Ofiary dla Opiekuna Bernagciena Gyn po ber cien ciam dral gji sol ka dy pa (S 311 lub N 485)
- Modlitwa o szczęście Tybetu By jul de myn (S 277 lub N 432)
- Życzenia pomyślności ze "Zbioru nauk o winai " Lung szij szi dzie (S 135 lub N 190)
- Modlitwa o rozkwit Dharmy Ten pa bar ma (S 129 lub N 182)
- Ten, którego słowa okazały się prawdziwe... Den drub ma (S 160 lub N 226)
18:00 ~ kolacja (dla tych, którzy nie przyjęli ślubowań sodziongu)

 

DZIEŃ 3 - 27.08

6:30 ~ 8:00 Pierwsza sesja
- Ceremonia przyjmowania ślubowań sodziongu mahajany (S 392 lub N 3),
- Modlitwy i sutry w sanskrycie Lek dziar (S 3 lub N 7-11),
- Schronienie Kjab dro sem kje i Dwadzieścia części Mynlamu Myn lam gji jen lak nji sziu (S 28 lub N 33)
- Pokłony i dary dla szesnastu Arhatów Ne ten ciak cie (S 305-306 koniec czwartej zwrotki lub N 475-477
do winiety w połowie strony)
- Sutra trzech zbiorów Pung po sum pej do (S 61 lub N 84)

8:30 ~ 10:00 śniadanie

10:00 ~ 12:00 Druga sesja
- Ofiarowanie mandali wszechświata oraz symboli Ciała, Mowy i Umysłu (ofiarowanie przez tych,
którzy życzą sobie sponsorować)
Mowy i Umysłu (mogą także ofiarowywać inne osoby, które życzą sobie sponsorować)
- Wykład i medytacja
- Dedykacje dla żywych i umarłych Syn po dang szin por cie du ngo ło (S 124 lub N 175)
- Mantra spełniająca modlitwy życzeń Myn lam drub pej zung (S 128 lub N 180)

12:00~14:00 obiad

14:00 ~ 15:30 Trzecia sesja
- Tsok pudża Milarepy Mila ladrub tsog (należy przynieść swój tekst)

15:30 ~ 16:00 przerwa

16:00 ~ 17:30 Czwarta sesja
- Prośba o usunięcie przeszkód na ścieżce Barcie lamsel (N 312)
- Prośba o spontaniczne spełnienie życzeń Sampa lhyn drubma (N 325)
- Modlitwa mahamudry ukazująca ostateczne znaczeni Ciak cien mynlam (N 357)
- Dobre życzenia Milarepy Mi lej myn lam (S 275; N 429)
- Życzenia pomyślności Marpy Lotsały Mar pej szial sung ta szi (S 155; N 220)
- Życzenia pomyślności ze "Zbioru nauk o winai " Lung szij szi dzie (S 135; N 190)
- Modlitwa o rozkwit Dharmy Ten pa bar ma (S 129; N 182)
- Życzenia dla Wielkiego Obozu Gar cien ta szi (S 157; N 222)
- Ten, którego słowa okazały się prawdziwe... Den drub ma (S 160; N 226)

18:00 ~ kolacja (dla tych, którzy nie przyjęli ślubowań sodziongu)

19:30 ~ 21:00 Piąta sesja
- Praktyka Czenrezika Dro dyn ka kjab ma (S 360; N 635)
- Modlitwa ofiarowania lampki Mar mej myn lam (S 317; N 638)

 

REJESTRACJA

Termin rejestracji (i przedpłaty na wyżywienie) - do 20 sierpnia.

Rejestracja za pomocą FORMULARZA. Formularz prosimy wypełnić także dla osób towarzyszących, nie biorących udziału w seminarium.

Wszelkie zmiany w rejestracji prosimy zgłaszać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

 

SUGEROWANA DAROWIZNA

Ośrodek utrzymuje się wyłącznie z darowizn, dlatego każda ofiarowana złotówka jest ważna i doceniana. Darowizn można dokonywać na konto (zob. przekazanie darowizny) lub w gotówce na miejscu.

Sugerowana darowizna (bez wyżywienia):
jeden dzień Kagju Mynlam - 100 zł
Bonus za całość - 270 zł

dodatkowy nocleg poza seminariami - 30 zł dziennie
dzieci i osoby towarzyszące nie biorące udziału w sesjach - 30 zł dziennie

 

WYŻYWIENIE (tylko z terminową rejestracją i przedpłatą)

Posiłki są wyłącznie wegetariańskie.
Sugerowana darowizna: śniadanie 16 zł, obiad 28 zł, kolacja 16 zł (cały dzień 60 zł)

UWAGA: Jeśli planujesz przyjąć ślubowania sodziongu, nie zamawiaj kolacji na te dni!

Warto przywieźć własny kubek do picia.

Przedpłata nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem na seminarium. Prosimy pamiętać o dokonaniu rejestracji.
Nie mamy możliwości zagwarantowania posiłków osobom, które przyjadą bez zapowiedzi.

UWAGA:
- Brak terminowej przedpłaty oznacza anulowanie zamówienia.
- Posiłki wydajemy wyłącznie w ustalonych godzinach (śniadanie o 8:00, obiad o 13:00 i kolacja o 18:00).
- Prosimy dobrze przemyśleć zamówienie. Zwrot pieniędzy za zamówione i niewykorzystane posiłki jest możliwy tylko wtedy, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Darowizn prosimy dokonywać na konto (zob. przekazanie darowizny).

 

TEKSTY POTRZEBNE NA KAGJU MYNLAM

Oprócz Księgi Kagju Mynlam dobrze jest zabrać ze sobą:

- Zestaw modlitw o długie życie (wersja elektroniczna do pobrania w dziale Teksty do praktyki)
- Ceremonia ofiarowania Lamie mandali wszechświata... (wersja elektroniczna do pobrania w dziale Teksty do praktyki)
- Pudża Buddy Medycyny
- Guru joga Milarepy

Można je też wypożyczyć na miejscu, jednak Centrum nie dysponuje taką ilością egzemplarzy, by wystarczyło dla wszystkich. Dlatego bardzo prosimy, by w miarę możliwości przywieźć własne teksty.

Teksty w formie papierowej są do nabycia na miejscu.

Elektroniczną wersję Księgi Mynlamu można pobrać ze strony https://dharmaebooks.org/.

 

WADEMEKUM UCZESTNIKA

Aby uniknąć nieporozumień i ułatwić pracę organizatorom, prosimy zapoznać się z Wademekum uczestnika, które mówi o tym, co przywieźć, gdzie przenocować, jak się zachować itd.

 

 

wróć do: Najbliższe wydarzenia

 


JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA
 
KALENDARIUM WYDARZEŃ
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ

Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz je kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.