В настоящее время данная статья на русском языке не доступна.

 

Lhakang, dosłownie "Dom Bóstw", to tybetańska nazwa świątyni, czyli pomieszczenia lub budynku przeznaczonego do praktyk i ceremonii religijnych. Najważniejszą jego częścią jest ołtarz. Czasem w obrębie jednego kompleksu klasztornego znajduje się kilka różnych świątyń. Cały zespół klasztorny – świątynie, kwatery mnichów itd. – nosi nazwę "gompa", choć współcześnie w ośrodkach Dharmy na Zachodzie często używa się tego słowa także na określenie samego lhakangu.

Od stuleci istniał w Tybecie zwyczaj, że niezależnie od miana, jakie nosił cały klasztor, nadawało się także nazwy własne poszczególnym lhakangom na jego terenie. Na przykład główna świątynia w klasztorze Bencien w Tybecie ma swą własną nazwę, niezależną od nazwy całego klasztoru. Podobnie jest w przypadku lhakangu, który znajduje się w obrębie Bencien Sziedra w Parpingu.

Kierując się tą tradycją, Lama Rinczen podczas pobytu w Nepalu w październiku 2016 r., poprosił Jego Eminencję Sangje Njenpę Rinpoczego o nadanie osobnej nazwy dla naszego lhakangu w Grabniku. Rinpocze chętnie na to przystał i zdecydował, że świątynia nazywać się będzie Lhakang Dzinlab Trinpung - Świątynia Chmur Błogosławieństw.

Jest to niezwykle pomyślna nazwa. Nosiła ją już kiedyś jedna z głównych świątyń tradycji Khadampa, z której tak wiele nauk i inspiracji czerpie nasza szkoła Kagju.

Tak więc całe nasze Centrum Buddyjskie w Grabniku nosi miano Bencien Karma Kamtsang Ling Grabnik, zaś w jego obrębie własne nazwy otrzymały:

  • świątynia: Lhakang Dzinlab Trinpung (Świątynia Chmur Błogosławieństw)
  • ośrodek odosobnień: Drubkang Bencien Drubde Osal Ling (Miejsce Odosobnień Jasnego Światła Bencien).

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
НАШИ ЮТУБ-КАНАЛЫ
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СДЕЛАТЬ ПОДНОШЕНИЕ

Наш сайт использует файлы cookie. Вы можете контролировать это при помощи настроек своего браузера. При дальнейшем использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.