В настоящее время данная статья на русском языке не доступна.

 

Klasztor Bencien jest w tej chwili jedynym w Katmandu klasztorem Kagju, gdzie odbywają się regularnie wszystkie tradycyjne pudże i tańce, a także największym po Rumteku klasztorem tradycji Karma Kamtsang poza Tybetem. 

Codziennie po południu odbywa się tu pudża Mahakali. Grupa wyznaczonych mnichów wykonuje też codziennie pudżę Guru Rinpoczego Kynciok Cidy oraz Dordże Drolo. W dni, w które nie odbywają się inne długie rytuały, rano wykonywana jest pudża Zielonej Tary.

Ósmego, dziesiątego, piętnastego, dwudziestego piątego, dwudziestego dziewiątego i trzydziestego dnia każdego miesiąca księżycowego mają miejsce dłuższe, trwające pół dnia praktyki.

W każdym miesiącu księżycowym odbywa się też tak zwany „drubcien”, długa pudża poświęcona określonej praktyce Jidama. Większość z nich jest stałym elementem programu, niektóre jednak się zmieniają. 

Urodziny J.E. Sangje Njenpy Rinpoczego obchodzone są 19 listopada (wg naszego kalendarza gregoriańskiego).

Za "Benchen Dawe Ozer Journal", biuletynem klasztoru Bencien w Katmandu, przytaczamy harmonogram rytuałów, które odbywają się tu regularnie - corocznie lub co drugi rok. Daty podane są według kalendarza tybetańskiego, opartego na obliczeniach tradycji z Dharamsali. Terminy mogą czasem ulegać zmianie z ważnych powodów organizacyjnych.

1-3 dnia pierwszego miesiąca księżycowego - obchody Losaru (tybetańskiego Nowego Roku). Początek miesięcznych wakacji dla mnichów.

11 i 12 dzień pierwszego miesiąca księżycowego - modlitwy Kagju Mynlam

6-10 dnia drugiego miesiąca księżycowego - rano praktyka Białej Tary (Dylkar Ngydrub Kyntsyl); po południu praktyka Taszi Tseringmy

8-15 dnia trzeciego miesiąca księżycowego - praktyka Kalaczakry

23-25 dnia trzeciego miesiąca księżycowego - praktyka Cie

3-5 dnia czwartego miesiąca księżycowego- pudża Szing Kjonga, szczególnego Strażnika klasztoru Bencien

9-15 dnia piątego miesiąca księżycowego - praktyka Czakrasamwary

4-10 dnia szóstego miesiąca księżycowego - praktyka Hewadżry

14 dnia szóstego miesiąca księżycowego - początek letniego odosobnienia (tzw. jarne), które trwa przez półtora miesiąca. Jest to praktyka ściśle związana z życiem klasztornym i ślubowaniami mnisimi. Dotyczy mnichów we wszystkich klasztorach buddyjskich. Tradycja letniego odosobnienia podtrzymywana jest nieprzerwanie od czasów Buddy Siakjamuniego. W tym czasie mnichom nie wolno opuszczać klasztoru na więcej niż pięćdziesiąt kroków. Cały swój czas poświęcają wówczas studiom i intensywnej medytacji.

7-9 dnia siódmego miesiąca księżycowego - recytacja modlitw ze zbioru Ocean Pieśni Ojców Kagju

21-25 dnia siódmego miesiąca księżycowego - praktyka Sarwa-wid Wajroczany

30 dnia siódmego miesiąca księżycowego - ostatni dzień jarne (letniego odosobnienia)

9-15 dnia ósmego miesiąca księżycowego - praktyka Gjalła Gjamtso

4-10 dnia dziewiątego miesiąca księżycowego – praktyka dziewięciu bóstw Hewadżry

30 dnia dziewiątego - 11 dnia dziesiątego miesiąca księżycowego - drubcien Wadżrakilaji (Dordże Purby). Ta pudża wykonywana jest co drugi rok na zmianę z drubcienem Guru Rinpoczego. Jej ukoronowaniem (ostatnie dwa dni) są tańce lamów na klasztornym dziedzińcu.

3-10 dnia dziesiątego miesiąca księżycowego - drubcien Guru Rinpoczego. Ta pudża wykonywana jest co drugi rok na zmianę z drubcienem Wadżrakilaji. Jej ukoronowaniem (ostatnie dwa dni) są tańce lamów na klasztornym dziedzińcu.

13-15 dnia dziesiątego miesiąca księżycowego - praktyka Padma Wadżry lub Szitro („Stu łagodnych i gniewnych bóstw bardo”). Te dwie pudże wykonywanie są naprzemiennie, co drugi rok.

24-30 dnia jedenastego miesiąca księżycowego - praktyka Dordże Drolo (gniewnego aspektu Guru Rinpoczego) lub Czteroramiennego Mahakali (Gynpo Ciakszipa). Te dwie pudże wykonywanie są naprzemiennie, co drugi rok.

22-30 dnia dwunastego miesiąca księżycowego - Gutor, coroczna wielka pudża Mahakali. Jej ukoronowaniem (ostatnie dwa dni) są tańce lamów na klasztornym dziedzińcu.


МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
НАШИ ЮТУБ-КАНАЛЫ
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СДЕЛАТЬ ПОДНОШЕНИЕ

Наш сайт использует файлы cookie. Вы можете контролировать это при помощи настроек своего браузера. При дальнейшем использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.